Informasjon om vaksinering til befolkninga i Vestnes

Informasjon om vaksinering til befolkninga i Vestnes

Informasjon om vaksinering til befolkning vil skje på følgjande måte: Personar over 75 år vert kontakta per telefon. Det vert ellers gjort ei individuell vurdering korleis kontakt vert gjennomført i høve grupper u/75 år.

Informasjon om status for vaksinering per 13.01.2021

Vaksinering er no godt i gang ved institusjonane i Vestnes og dei komande vekene vil denne gruppa prioriterast. Vi oppfordra innbyggjarane til  følgje med på kommuna si heimeside i forhold til status for vaksinering.