Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 23.01.2021, kl 11:41

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Frå 25. januar har Vestnes kommune fått nytt sentralbord og nye telefonnummer.

2 telefonnummer er framleis dei same:

  • Vestnes kommune 71184000
  • Vestnes legesenter 71184100

Klikk på lenka for å søke etter ein tilsett eller avdeling.

Informasjon om gradvis tilbake til ordinære opningstider i barnehagane i Vestnes

Informasjon om gradvis tilbake til ordinære opningstider i barnehagane i Vestnes

Frå 25.05.2020 og til sommarferien blir det ordinære opningstider i barnehagane, 06:45 – 16:30

I veke 21 blir opningstidene i barnehagane i Vestnes som no klokka 08:00-15:30.

For barn med føresette i samfunnskritiske funksjonar er det etter avtale ordinær opningstid.

Frå 25.05.2020 og til sommarferien ( til og med veke 32 for Helland barnehage) blir det ordinære opningstider i barnehagane, 06:45 – 16:30

For å kunne gjennomføre tiltaka i rettleiaren og legge til rette for eit best mogeleg smittevern for alle, oppmodar Vestnes kommune den som kan nytte kortare opningstid om å gjere det. Barnehagane vil gjere ei kartlegging her.

Opningstidene er med atterhald om endringar i sentrale føringar og lokal smittestatus.