Informasjon om 17. mai feiring i Vestnes kommune

Informasjon om 17. mai feiring i Vestnes kommune

Koronaepidemien gjer at det i år ikkje vert tradisjonell 17. mai feiring. Årets markering vil frå kommunens si side gjennomførast i regi av kultureininga. Det vil kome meir informasjon om dette i eige skriv.

Kriseleiinga i Vestnes anbefalar 17. mai komiteane om å ta kontakt med kultureininga ved Hege Haugen for å eventuelt samordne arrangement.

Kriseleiinga syner elles til anbefalingane frå FHI med små grupper og god avstand mellom deltakarane