Ikkje nødvendig med ekstratiltak etter koronasmitte ved Tomrefjord skule

Ikkje nødvendig med ekstratiltak etter koronasmitte ved Tomrefjord skule

Det har i dag vore møte i kriseleiinga i Vestnes kommune kor auka smittetrykk og smitte ved Tomrefjord skule har vore tema. Kriseleiinga har gått gjennom situasjonen og finn det ikkje nødvendig å gjere ekstra tiltak. 

Det er generelt aukande smittetrykk i Vestnes kommune.

Med auka vaksinasjonsdekning i befolkninga er vi inne i ein ny fase av pandemien, der personar som er fullvaksinerte opplever koronasmitte som forkjølelsessymptom og kor dei fleste ikkje blir alvorleg sjuke.

Har du enno ikkje vaksinert deg er det fortsatt moglegheit til det.

Vestnes kommune følgjer dei nasjonale smittevernråda frå FHI.