Har du spørsmål eller er bekymra for koronasmitte?

Har du spørsmål eller er bekymra for koronasmitte?

Det er påvist koronasmitte hos ein person i Vestnes kommune 21. april 2020. Kommune har oppretta ein kontakttelefon som er bemanna av fagpersonell som kan svare på spørsmål kring smitte og smittevern.

Vestnes kommune legg ned tilbodet med eigen koronatelefon. Telefonen blei avslutta klokka 12:00 onsdag 29. april.

Dersom smittesituasjonen skulle endre seg vil kommunen vurdere å opne telefonen igjen.