Har du nokon du vil foreslå til Ungdomsstipend for 2022?

Har du nokon du vil foreslå til Ungdomsstipend for 2022?

Vestnes Ungdomsråd lyser ut tre ungdomsstipend à kr 2.500, som etter forslag eller søknad kan tildelast ungdom mellom 13 og 20 år som har utmerka seg i kategoriane song/musikk, idrett og anna kulturkategori.

Forslag/søknad skal grunngjevast og sendast innan onsdag 08.06.2022 til: postmottak@vestnes.kommune.no

Ungdomsrådet deler ut stipenda i kommunestyremøtet den 16.06.2022.