Har du helsefaglig kompetanse? Vestnes kommune håper at du registrerer deg!

Har du helsefaglig kompetanse? Vestnes kommune håper at du registrerer deg!

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men jobber med heilt andre oppgaver i dag? Da ønsker vi at du registrerer deg her.

I første omgang ønskjer vi berr ein oversikt over tilgjengeleg helsepersonell. Dersom vi kjem i ein situasjon med mangel på personell, tek vi direkte kontakt med deg.

Registrer deg med helsefagleg kompetanse