"Frigjerings- og veterandagen" 8. mai 2019

"Frigjerings- og veterandagen" 8. mai 2019

Invitasjon til lokal markering i Vestnes kommune.

På frigjeringsdagen den 8. mai 2019 markerer me fred og friheit i Noreg. I tillegg heidrar me alle veteranar og veteranfamiliar på venterandagen. Etter andre verdskrig, har meir enn 100 000 norske kvinner og menn tenestegjort i ulike internasjonale operasjonar i over 40 land i fire verdsdelar. Forsvaret markerer dagen på fleire stader. Vestnes kommune og Norsk Reserveroffiserars Forbund inviterer til lokal markering av frigjerings- og veterandagen den 8. mai 2019.

Program

Kl 18:00 Markering ved minnebautaen ved Vestnes kyrkje

  • Musikkinnslag
  • Appell ved Terje Holseter
  • Kransenedlegging

Kl 18:45 Markering på Vestnes Fjordhotell

  • Velkomsthelsing ved ordførar
  • Enkel servering
  • Foredrag ved Kjell Ødegård
  • Sosialt samvær

Helsing

Ordførar Geir Inge Lien, Vestnes kommune
Leiar Terje Holseter, Norsk Reserveoffiserars Forbund, avd. Indre Romsdal