Frå 8. mars blir det nye retningslinjer for besøk i sjukeheim

Frå 8. mars blir det nye retningslinjer for besøk i sjukeheim

Fram til alle bebuarane på sjukeheimane i Vestnes kommune er ferdig vaksinert med to doser, anbefaler vi å avgrense besøk. To veker etter at alle er ferdig vaksinert, lettar kommune på besøksrestriksjonane og følgjer dei nye nasjonale reglane. Dei nye besøksreglane gjeld frå 8. mars.

Ny retningslinjer for besøk i sjukheim - gjeld frå 8. mars  (PDF, 146 kB)

Sjå informasjon som gjeld for sjukeheim i dag.