Etterregistrering av koronavaksiner sett i utlandet

Etterregistrering av koronavaksiner sett i utlandet

Det vart onsdag 16.06.2021 opna opp for etterregistrering av coronavaksiner sett i utlandet.

Dei som har fastlege ved Vestnes legesenteret må bestille seg time for vurdering av dokumentasjon og registrering. Om dette skulle vere aktuelt for andre, må dei vente på meir informasjon. Det vert jobba med det praktiske rundt dette.