DigiHelsestasjon i Vestnes kommune

DigiHelsestasjon i Vestnes kommune

DigiHelsestasjon gjør at du kan kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten ved å logg deg inn via Helsenorge.no eller laste ned Helsenorge appen.

Vi har starta opp med DigiHelsestasjon og her kan du bruke følgende tjenester: 

  • sende og motta meldinger fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • sjå avtaler og avbestille avtaler
  • få varslar om planlagde avtaler på tekstmelding eller e-post

Digihelsestasjon - YouTube

Du kan se avtaler dere har med helsetjenestene i kommunen, for eksempel konsultasjoner og avtaler med helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Du kan også avlyse avtaler hvis for eksempel barnet ditt er sykt.

Det er mulighet for å sende inn helserelaterte spørsmål og vedlegg til helsestasjonen. Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet, men svar gis kun i åpningstid.
På denne måten blir det enklere å planlegge hverdagen.

Innlogging skjer gjennom BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID på Helsenorge og har høyeste sikkerhetsnivå.