Arbeidarar i karantene i Vestnes får ikkje oppsøke butikkar

Arbeidarar i karantene i Vestnes får ikkje oppsøke butikkar

Vestnes kommune hadde onsdag denne veka dialogmøte med industribedrifter, politiet og Vestnes næringsforum, der tema har vore karantene- og smittevernreglar. Eit tiltak bedriftene er einige om, er at arbeidarar i karantene ikkje skal oppsøke butikkar. Dette har bedriftene hatt som fast rutine sidan tidleg 2020.

Alle bedrifter som har gjestearbeidarar i kommunen er einige om rutinar som legg til rette for at personar som skal sitte i karantene, ikkje skal oppsøke butikkar i karantenetida. Det blir sørga for at andre handlar, enten av bedrifter eller kollegaer. Dette er rutinar som er strengare enn dei sentralt gitte retningslinjer for karantene, og som bedriftene har praktisert i lang tid. Alle involverte har interesse av at smitte ikkje skal spreiast.

Mange som er kome til Vestnes i samband med arbeid i ulike bedrifter, har kjøpt seg hus eller leiger bustad, og er vanlege innbyggarar i Vestnes. Mange av desse reiste ikkje til heimlandet i jule- og nyttårshelga, og skal dermed ikkje i karantene. Karantenetida for enkelte gjestearbeidarar er også over, slik at dei no er starta i arbeid.

Dei høge smittetala i Vestnes er knytt til tilreisande arbeidarar som har vore i innreisekarantene sidan ankomst. Dei involverte opplever å ha kontroll på smitta sjølv om det foreligg høge tall.

Det har vore jamnlege møte og bedriftene ser på dialogmøta som ein arena for erfaringsutveksling. Samarbeidet mellom partane er særs godt.