Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 10.08.2020, kl 15:07

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Alle testar i smittesporinga har vore negativ

Alle testar i smittesporinga har vore negativ

Det har den siste veka, etter at det i ein rutinekontroll ved Vard blei oppdaga to tilfelle av corona-smitte, vore jobba svært aktivt med smittesporing.

Vard i samarbeid med bedriftshelsetjenesta og kommuneoverlegen har fått spora og testa alle nær-personar som kan ha blitt smitta. Alle testar i smittesporinga har vore negativ, og ein antar dermed at smitta er under kontroll.