Administrasjonen til Bu- og habiliteringstenestene flyttar lokale

Administrasjonen til Bu- og habiliteringstenestene flyttar lokale

Staben i Bu- og habiliteringstenestene flyttar frå Furulikjellaren til kontorlokala i 1. etasje på Ressurssenteret, Myra 23,  frå torsdag 14. august.

Kontakttelefonane vil vere dei same som i dag: 

Anna Balstad  (71181052)
Gretha Hagfonn (71181056)
Else Legernes (71181053)
Linda Gravem (71181051)
Mary-Anna Moen får nytt nr. 71184031

Telefonnummera vil bli kobla over på torsdag.