Aktuelt

I den første fasen blir det fokus på to aktivitetar:

Prosjektet er inne i ein ny fase og i dag var det sett første spadetak for sjølve byggefasen. Frå måndag i neste veke blir det byggestart med rigging og graving.

Det er ledig ein omsorgsbustad på Senior Plaza. Leilegheita har 2 soverom og ligg 3. etasje. Søknadsfristen er 12. mars.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 godkjende Vestnes kommunestyre den 21.02.2019, sak 15/19, reguleringsendring for Slutåshaugen.

Vestnes kommune treng dyktige lærarar til ledige undervisningsstillingar frå august 2019. Det vert ledig inntil 10, 5 stillingar i 100 %, både faste stillingar og vikariat .

Vestnes kommune ved planutvalet har i medhald av PBL § 12-10 godkjent at forslag til reguleringsplan Vike sentrum skal leggast ut til 2. gongs offentleg ettersyn.

Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Vestnes kommune for opptak hausten 2019.

Helse Møre og Romsdal og ADHD Norge arrangerer meistringskurs for vaksne med ADHD 29. og 30. april.

Ordførar i Vestnes kommune Randi Bergundhaugen

Ordførar Geir Inge Lien er innkalla til Stortinget og varaordførar Randi Bergundhaugen vil vere ordførar i følgjande periodar:

29. januar – t.o.m. 21. februar
5. mars – t.o.m. 14. mars

Vestnes kommune har som mål å halde vegane akseptable framkommelege og sikre, så langt vi greier med dei økonomiske rammer vi har. Vi seier oss leie for at det av og til skjer både teknisk og menneskeleg svikt som gjer at resultatet ikkje er heilt slik vi ønskjer.