Søknadssenter

Barnehage
Brann, feiing og beredskap
Bustad og sosiale tenester
Eigedomsdrift
Helse og omsorg
Innvandring og integrering
Kultur, idrett og fritid
Landbruk og skog
Næring og bevilling
Skule
Tekniske tenester