Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 27.03.2020, kl 14:40

Sjå vår samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes.                                                   Information about corona in other languages

Alle skjema

Administrasjon og økonomi
Barnehage
Brann, feiing og beredskap
Bustad og sosiale tenester
Eigedomsdrift
Helse og omsorg
Innvandring og integrering
Kultur, idrett og fritid
Landbruk og skog
Næring og bevilling
Skule
Tekniske tenester