Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Lag og organisasjonar i Vestnes kommune

Øverås Idrettslag

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Øverås Idrettslag
Øverås Batterivegen 7
6390 Vestnes
Sivert
Org.nr. : 913023676
Telefon: 91126047
Aktivitetar
Kontaktpersonar