Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Lag og organisasjonar i Vestnes kommune

Vestnes Sosialistisk Venstreparti

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Vestnes Sosialistisk Venstreparti
Tomrelia 71 Tomrelia 71
6393 Tomrefjord
Frank Villa
Telefon: 47465856
Aktivitetar
Kontaktpersonar