Lag og organisasjonar i Vestnes kommune

Vestnes Sosialistisk Venstreparti

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Vestnes Sosialistisk Venstreparti
Tomrelia 71 Tomrelia 71
6393 Tomrefjord
Frank Villa
Telefon: 47465856
Aktivitetar
Kontaktpersonar