Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Lag og organisasjonar i Vestnes kommune

Vestnes Islandshestforening

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Vestnes Islandshestforening
Tresfjord Hestesenter Postboks 106
6390 Vestnes
Ingvild Brastad
Telefon: 95802645
E-post: Post@vihf.no
Aktivitetar
Kontaktpersonar