Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Lag og organisasjonar i Vestnes kommune

Tresfjord Skytterlag

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Tresfjord Skytterlag
6391 Tresfjord
Hans Jakop Frostad
Org.nr. : 983164358
Telefon: 99285911
Aktivitetar
Kontaktpersonar