Lag og organisasjonar i Vestnes kommune

Vestnes Frivilligsentral

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Vestnes Frivilligsentral
Remmemsvegen 2 Rådhuset
6390 Vestnes
Telefon: 97484478
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel dagleg leiar
Mobil 97484478