Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Kommunereform

SISTE NYTT

Resultat av folkeavstemminga - sjå her.

Resultat av innbyggarhøyringa - sjå her.

Informasjonsbrosjyre til innbyggarane i Vestnes - les her.

Intensjonsavtale Rauma Vestnes - sjå her.

Nyheitsbrev (april 2016) frå fylkesmannen om kommunereforma: les
her.

Referat frå sonderingsmøte:
Landkommune - Sunnmøre
-
Referat frå Sonderingsgruppa 16.12.2015
- Referat frå Sonderingsgruppa 15.01.2016
- Referat frå Sonderingsgruppa 22.01.2016
- Referat frå Sonderingsgruppa 02.02.2016

Rauma - Vestnes
-
Referat med beskrivelse av Romsdal kommune


Kommunereforma - vidare prosess - nyheitsartikkel

Nyhende nr 7 - desember 2015

Innbyggerundersøkelse - Rapport Sunnmøre IKS 2015


Her finn du lenke til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin nettstad for kommunereforma. Der vil regjeringa legge fram oppdatert informasjon.
www.kommunereform.no

Ny kommune er eit utredningsverktøy for samanslåing av kommuner. Nettløysinga gir oversikt over aktuelle nøkkeltal og utviklingstrekk både for enkeltkomuner og for den nye kommunen.
www.nykommune.no


PROSESSEN I VESTNES
Vestnes kommunestyre
har vedteke å førebu eit godt kunnskapsgrunnlag når det gjeld alternativa for framtidig kommunestruktur for Vestnes.

Vestnes kommune har vedteke følgjande kring kommunereformprosessen:
Kommunestyrevedtak 02.10.2014
Kommunestyrevedtak 18.12.2014
Kommunestyrevedtak 12.02.2015 - sak 3
Kommunestyrevedtak 12.02.2015 - sak 2
Kommunestyrevedtak 18.06.2015
Kommunestyrevedtak 19.11.2015
Kommunestyrevedtak 28.01.2016
Kommunestyrevedtak 14.04.2016
Kommunestyrevedtak 22.06.2016


Telemarksforskning har bidrege med utgreiingar for Vestnes kommune:
A.
Utgreiing av samanslåingsalternativ i Romsdal med 3 alternativ der Vestnes er med:
Vestnes – Rauma dannar ei ny kommune
Vestnes – Midsund – Aukra dannar ei ny kommune
Alle Romsdalskommunar går saman og dannar ei ny kommune
Sluttrapporten finn du
her.

B. Utgreiing av samanslåingsalternativ “Landkommune Sunnmøre”
Norddal, Stordal, Ørskog, Skodje, Vestnes, Haram og Sandøy dannar ei ny kommune
Sluttrapporten finn du
her.

For landkommunealternativet har vi, i tillegg til utgreiingar frå Telemarksforskning, gjennomført eit prosjektarbeid med bidrag frå alle deltakarkommunane.
Det har blitt gjennomført SWOT-analyser både når det gjeld eiga kommune og ei mulig framtidig landkommune.
Sluttrapporten finn du
her.

C. Utgreiing av alternativet “Vestnes som eiga kommune”.
Sluttrapporten finn du
her.

Delrapportar frå Telemarksforsning:
Kommunestruktur i Romsdal-regionen
Delrapport 1 - om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Delrapport 2 - om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Delrapport 3 - om gode og likeverdige tjenester
Delrapport 4 - om styrket lokaldemokrati
Landkommune på Sunnmøre:
Delrapport 1 - om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Delrapport 2 - om bærekraftige og økonomisk robuste kommune
Delrapport 3 - om gode og likeverdige tjenester sunn
Delrapport 4 - om styrket lokaldemokrati sunn

Sunnmøre regionråd har utarbeidd ei eiga nettside for kommunereformarbeidet på Sunnmøre. Her blir det samla sentrale dokument, viktig informasjon og aktuelle lenker. Sida blir oppdatert fortløpande. Les meir her.

Romsdal regionråd har utarbeidd ei eiga nettside for kommunereformarbeidet i Romsdal. Her blir det samla sentrale dokument, viktig informasjon og aktuelle lenker. Sida blir oppdatert fortløpande. Les meir
her.


Artikkel - info 
Sist endret 04.07.2016 Hilde Rekdal
Opprettet 13.05.2014 Reidun Bjølverud
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Tema - rediger 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 


Tips / del