Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Skip Navigation Links.
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Kart over Vestnes kommune


webkart
Web3-Kart og flyfoto-Vestnes kommune

Om Kart og flyfoto:

Bruk Internet Explorer eller Firefox når du skal hente fram kartet "Kart og flyfoto". GISLINE WebInnsyn 3 krev Silverlight som ein tilleggsinstallasjon i nettlesaren, og Google støttar ikkje Silverlight i nettlesaren Chrome.

Mange muligheiter:
  • Du kan veksle mellom 3 kartlag: grunnkart, reguleringsplanar og kommuneplan.
  • Du kan velge mellom kart og flybilete, søke på adresse, eigedom og stadnamn.
  • Du kan måle avstandar og areal.
  • Du kan velge i Meny for å sjå på teiknforklaringar, skru av og på ulike data i kartet og justere gjennomsiktigheit på flater.
  • Du kan velge Utskrift for å skrive ut eit utsnitt til pdf, du kan endre format og målestokk, skrive inn tittel på dokumentet og legge på rutenett.
Ein annan nyttig funksjon er verktøyet Del oppe til høgre i skjermbildet. Zoom inn kartet til ønska utsnitt – trykk Del - kopier url`en som kjem opp, og lim inn lenka i eit dokument eller e-post. E-postmottakaren som aktiverer lenka får sjå akkurat det same kartutsnittet.

Kartlaga Reguleringsplan og Kommuneplan gir informasjon om kvar enkelte plan og du kan gå vidare, med Vis dokumenter i webplan, som gjer det muleg å lese plandokumenta.


planinnsyn
Planinnsyn-arealplanar Vestnes kommune

Om planinnsyn
Her finn du kommuneplan og reguleringsplanar med tilhøyrande dokument. For enkelt å finne planstatus for ein bestemt eigedom, eller eit område, kan du bruke følgjande metode:

1. Søke på plannamn, planid eller gnr/bnr.

2. Leite deg fram i kartet og trykke på den aktuelle planen.

Ved å trykke på knappen "vis meir informasjon" kjem feltet med plandokument fram.

For meir informasjon, ta kontakt med planansvarleg i kommunen.

seEiendom
er Statens kartverk si nettløysing for å vise informasjon frå Matrikkelen, den nasjonale basen for eigedomsdata, bygningar og adresser. Her kan ein søke etter stadnamn, adresser og eigedommar i heile Norge. Opplysningar om eigartilhøve får du ved innlogging gjennom ID-porten.

Grunneigarar eller andre som ynskjer meir innsyn i Matrikkelen kan kontakte kommunen.


kartiskolen
gjev tilgang til kart i ulike målestokkar og temakart for heile Norge. Løysinga inneheld også undervisningsopplegg og fagstoff innafor mange fag. Elevar og lærarar kan mellom anna sjølv legge inn eigne registreringar og laste opp data etter ein tur med GPS`n.


kartiskolen
seEiendom
GrunnkartGrunnkartPlaninnsynPlaninnsynPlaninnsyn
Artikkel - info 
Sist endret 15.01.2018 Mona-Kristin Lungård
Opprettet 17.04.2013 Reidun Bjølverud
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Artikkel 

KOMMUNEINFO:

Vestnes kommune
Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
E-post
Servicekontoret:
Opningstid: 09:00 - 15:00
Org.nr.: 939 901 965
Telefon: 71 18 40 00
Tema - rediger 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 

Tips / del