Gå til hovedinnhold Gå til søk
Framsida > Skip Navigation LinksTema > Eigedomsskatt
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Vestnes kommunestyre vedtok i møte den 25.03.2010, sak 10/21, å innføre eigedomsskatt for alle eigedomar i kommunen.

Eiendommen sin verdi danner grunnlaget for berekning av eigedomsskatten.

Taksten som blir sett skal gjenspeile ein antatt markedsverdi slik det står i Byskattelovens § 5:


"Ved takseringen ansættes eiendommens takstverdi til det beløp, som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunde avhændes for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg"


Siste nytt:

21.09.18 - Utsending faktura 3. termin 2017 - forfall 25.10.2018 (3. av 4 terminar)
24.05.18 - Utsending faktura 2. termin 2018 - forfall 25.06.2018 (2. av 4 terminar)
25.02.18 - Utlegging av eigedomsskattelistene 2018 til offentleg ettersyn
21.02.18 - Utsending faktura 1. termin 2017 - forfall 25.03.2018 (1. av 4 terminar)
20.11.17 - Utsending faktura 4. termin 2017 - forfall 25.12.2017 (4. av 4 terminar)
19.09.17 - Utsending faktura 3. termin 2017 - forfall 25.10.2017 (3. av 4 terminar)
01.09.17 - Synfaring nye objekt
18.05.17 - Utsending faktura 2. termin 2017 - forfall 25.06.2017 (2. av 4 terminar)
25.02.17 - Utsending faktura 1. termin 2017 - forfall 25.03.2017 (1. av 4 terminar)
25.02.17 - Utlegging av eigedomsskattelistene 2017 til offentleg ettersyn
20.10.16 - Synfaring nye objekt
10.10.16 - Utsending faktura 3. termin 2016 - forfall 25.11.2016
08.06.16 - Utsending faktura 2. termin 2016 - forfall 25.07.2016
25.02.16 - Utsending faktura 1. termin 2016 - forfall 25.03.2016
25.02.16 - Utlegging av eigedomsskattelistene 2016 til offentleg ettersyn
19.10.15 - Utsending faktura 3. termin 2015 - forfall 25.11.2015
06.10.15 - Synfaring nye objekt
23.06.15 - Utsending faktura 2. termin 2015 - forfall 25.07.2015
25.02.15 -
Utsending faktura 1. termin 2015 - forfall 25.03.2015
25.02.15 -
Utlegging av eigedomsskattelistene 2015 til offentleg ettersyn
14.11.14 - Synfaring nye objekt
25.10.14 - Utsending faktura 3. termin 2014 - forfall 25.11.2014
25.06.14 - Utsending faktura 2. termin 2014 - forfall 25.07.2014
25.02.14 - Utsending faktura 1. termin 2014 - forfall 25.03.2014
25.02.14 -
Utlegging av eigedomsskattelistene 2014 til offentleg ettersyn
28.10.13 - Synfaring nye objekt
28.10.13 - Utsending faktura 3. termin 2013 - forfall 25.11.13
25.06.13 - Utsending faktura 2. termin 2013 - forfall 27.07.2013
25.02.13 - Utsending faktura 1. termin 2013 - forfall 25.03.2013
25.02.13 -
Utlegging av eigedomsskattelistene 2013 til offentleg ettersyn
07.02.13 - Eigedomsskattevedtekter Vestnes kommune, reviderte
01.12.12 - Synfaringsarbeid nye objekt
07.11.12 - Oppstart klagebehandling Sakkunnig nemnd / Sakkunnig ankenemnd
22.10.12 - Utsending faktura for 2. halvår - forfall 25.11.2012
06.06.12 - Utsending faktura for 1. halvår - forfall 30.06.2012
10.05.12 - Utsending av skattesetlar for 2012,
sjå informasjonsbrosjyre
10.05.12 - Utlegging av eigedomsskattelistene 2012 til offentleg ettersyn
04.05.12 - Rammer og retningslinjer for taksering etter lov om eigedomsskatt
29.03.12 - Reviderte Eigedomsskattevedtekter
25.11.11 - Faktaopplysningar - avklaringar
17.11.11 - Utsending av faktaopplysningar - sjå brosjyre
19.10.11 - Fritak for eigedomsskatt
12.09.11 - Synfaringsarbeid verker og bruk
27.06.11 - Synfaringsarbeid
20.06.11 - Kunngjering - oppstart synfarings- og oppmålingsarbeid
16.06.11 - Reviderte Eigedomsskattevedtekter
01.06.11 - Anbodskonkurranse - Kjøp av takstteneste, Sjå Doffin
23.05.11 - Informasjonsbrosjyre eigedomsskatt
07.04.11 - Eigedomsskattevedtekter Vestnes kommune, k.sak 11/2011
07.04.11 - Oppretting av
sakkunnig nemnd og sakkunnig ankenemnd, k.sak 12/2011

Spørsmål vedkomande eigedomsskatt i Vestnes kan sendast på epost til:
eigedomsskatt@vestnes.kommune.no


Artikkel - info 
Sist endret 24.09.2018 Reidun Bjølverud
Opprettet 13.03.2011 Reidun Bjølverud
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Artikkel 

KOMMUNEINFO:

Vestnes kommune
Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
E-post
Servicekontoret:
Opningstid: 09:00 - 15:00
Org.nr.: 939 901 965
Telefon: 71 18 40 00
Tema - rediger 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 

Tips / del