Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Organisasjon

Administrasjonen i Vestnes kommune er organisert i såkalla flat struktur. Formålet med organiseringa er å ha kort avstand mellom toppleiing og tenesteytar, og mellom leiing og innbyggar. Utfrå dette har ein valt berre å ha to leiarnivå. Administrasjonssjefen er øvste leiar av administrasjonen.

Det er oppretta 18 driftseiningar som skal yte kommunale tenester for innbyggarane. Kvar eining blir leia av ein driftsleiar.
Organisasjonskart:
organisasjonskart oktober 2017
ServicekontoretTekniskAdministrasjonssjefenTekniske tenesterTekniske tenesterAdministrasjonssjefStabLeiargruppeAdministrasjonssjefenLeiargruppeTekniske tenesterHelsetenesteneStabNAVVestnes off. servicekontorBarne- og ungdomstenesteneSentralkjøkken/Vestnes sjukeheim/Tresfjord trygdeheimHellandtunetMyratunetHeimetenesteneVestnestunetSkogstuaBakketun / KariliaHelland skuleAdministrasjonssjefLeiargruppeStabTekniske tenesterHelsetenesteneNAVServicekontoretBarne- og ungdomstenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetMyratunetHeimetenesteneVestnestunetSkogstuaBakketun / KariliaTomrefjord barnehageHelland barnehageKulturskulenTresfjord barnehageVike barnehageFiksdal oppvekstsenterTomrefjord skuleGardstunet barnehageTresfjord skuleHelland skuleAdministrasjonssjefenStabTekniske tenesterHelsetenesteneNAVServicekontoretBarne- og ungdomstenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetMyratunetHeimetenesteneVestnestunetSkogstuaBakketun / KariliaTomrefjord barnehageHelland barnehageKulturskulenTresfjord barnehageVike barnehageFiksdal oppvekstsenterTomrefjord skuleGardstunet barnehageTresfjord skuleHelland skuleAdministrasjonssjefenStabTekniske tenesterHelsetenesteneNAVServicekontoretBarne- og ungdomstenesteneSentralkjøkken/Vestnes sjukeheim/Tresfjord trygdeheimHellandtunetMyratunetHeimestenesteneVestnestunetSkogstuaBakketun + KariliaTomrefjord barnehageHelland barnehageKulturskulenTresfjord barnehageFiksdal oppvekstsenterVike barnehageTresfjord skuleHelland skuleTomrefjord skuleGardstunet barnehageAdministrasjonssjefenTekniske tenesterHelsetenesteneNAVVestnes off. ServicekontorStabBarne- og ungdomstenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim /Tresfjord trygdeheimHellandtunetMyratunetHeimetenesteneVestnestunetSkogstuaBakketun / KariliaTomrefjord barnehageHelland barnehageKulturskulenTresfjord barnehageHelland skuleFiksdal oppvekstsenterTomrefjord skuleGardstunet barnehageTresfjord skuleAdministrasjonssjefenStab, støtte, forvaltningServicekontoretTekniske tenesterNAVBarne- og ungdomstenesteneTomrefjord barnehageHelland barnehageGardstunet barnehageTresfjord barnehageHelland skuleTresfjord skuleTomrefjord skuleFiksdal oppvekstsenterHeimetenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetHelsetenesteneVestnes kulturskuleAdministrasjonssjefenStab, støtte, forvaltningServicekontoretTekniske tenesterNAVBarne- og ungdomstenesteneTomrefjord barnehageHelland barnehageGardstunet barnehageTresfjord skuleHelland skuleTresfjord skuleTomrefjord skuleFiksdal oppvekstsenterHeimetenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetHelsetenesteneKulturskulenAdministrasjonssjefenStab, støtte, forvaltningTekniske tenesterServicekontoretNAVBarne- og ungdomstenesteneTomrefjord barnehageHelland barnehageGardstunet barnehageKulturskulenHelland skuleTresfjord OppvekstsenterTomrefjord skuleFiksdal OppvekstsenterHeimetenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetHelsetenesteneBu- og habiliteringstenesteneAdministrasjonssjefenStab, støtte, forvaltningServicekontoretTekniske tenesterNAVBarne- og ungdomstenesteneTomrefjord barnehageHelland barnehageGardstunet barnehageKulturskulenHelland skuleTresfjord OppvekstsenterTomrefjord skuleFiksdal OppvekstsenterHeimetenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetHelsetenesteneBu- og habiliteringstenesteneAdministrasjonssjefenStab, støtte, forvaltningServicekontoret / EigedomsskattekontorTekniske tenesterNAVBarne- og ungdomstenestene / VaksenopplæringaTomrefjord barnehageHelland barnehageGardstunet barnehageSkorgen barnehageHelland skuleTresfjord oppvekstsenterTomrefjord skuleFiksdal oppvekstsenterHeimetenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetHelsetenesteneBu- og habiliteringstenesteneKulturskulenAdministrasjonssjefenStab, støtte, forvaltningServicekontoret / EigedomsskattekontoretTekniske tenesterNAVVaksenopplæringa /Barne- og ungdomstenesteneTomrefjord barnehageHelland barnehageGardstunet barnehageSkorgen barnehageHelland skuleTresfjord oppvekstsenterTomrefjord skuleFiksdal oppvekstsenterHeimetenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetHelsetenesteneBu- og habiliteringstenesteneKulturskulenAdministrasjonssjefenStab, støtte, forvaltningServicekontoretTekniske tenesterNAVVaksenopplæringa / Barne- og ungdomstenestene, FlyktningtenesteTomrefjord barnehageHelland barnehageGardstunet barnehageSkorgen barnehageHelland skuleTresfjord oppvekstsenterTomrefjord skuleFiksdal oppvekstsenterHeimetenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetHelsetenesteneBu- og habiliteringstenesteneKulturskulenAdministrasjonssjefenStab, støtte, forvaltningServicekontoretTekniske tenesterEining for eigedomsdriftBarne- og ungdomstenesteneTomrefjord barnehageHelland barnehageGardstunet barnehageSkorgen barnehageHelland skuleTresfjord oppvekstsenterTomrefjord skuleFiksdal oppvekstsenterHeimetenesteneVestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheim / SentralkjøkkenHellandtunetHelsetenesteneBu- og habiliteringstenesteneKulturskulenNAVAdministrasjonssjefenStabServicekontoretTekniske tenesterEining for eigedomsdriftBarne- og ungdomstenesteneTomrefjord barnehageHelland barnehageGardstunet barnehageSkorgen barnehageHelland skuleTresfjord oppvekstsenterTomrefjord skuleFiksdal oppvekstsenterHeimetenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetHelsetenesteneBu- og habiliteringstenesteneKulturskulenNAVAdministrasjonssjefenStab, støtteServicekontoretTekniske tenesterEining for eigedomsdriftVaksenopplæringa, Barne- og ungdomstenestene, FlyktningstenestaTomrefjord barnehageHelland barnehageGardsyinet barnehageSkorgen barnehageHelland skuleTresfjord oppvekstsenterTomrefjord skuleFiksdal oppvekstsenterHeimetenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetHelsetenesteneBu- og habiliteringstenesteneKulturskulenNAVAdministrasjonssjefenStab, støtteServicekontoretTekniske tenesterEining for eigedomsdriftVaksenopplæringa, Barne- og ungdomstenestene, FlyktningetenesteSkorgen barnehageGardtunet barnehageHelland barnehageTomrefjord barnehageHelland skuleTresfjord oppvekstsenterTomrefjord skuleFiksdal oppvekstsenterHeimetenesteneSentralkjøkken / Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetHelsetenesteneBu- og habiliteringstenesteneKulturskulenNAVHelsetenesteneFiksdal OppvekstsenterSkorgen barnehageVaksenopplæringa, Barne- og ungdomstenestene, FlyktningtenestaNAVHellandtunetTomrefjord skuleGardstunet barnehageEining for eigedomsdriftStab, støtte, forvaltningKulturskulenSentralkjøkken, Vestnes sjukeheim, Tresfjord trygdeheimTresfjord OppvekstsenterBu- og habiliteringstenesteneHeimetenesteneHelland skuleHelland barnehageTomrefjord barnehageTekniske tenesterServicekontor, EigedomsskattekontorAdministrasjonssjefenorganisasjonskart oktober 2017
Artikkel - info 
Sist endret 04.10.2017 Redaktør Redaktør
Opprettet 08.10.2007 Reidun Bjølverud
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Artikkel 

KOMMUNEINFO:

Vestnes kommune
Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
E-post
Servicekontoret:
Opningstid: 09:00 - 15:00
Org.nr.: 939 901 965
Telefon: 71 18 40 00
Tema - rediger 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 

Tips / del