Gå til hovedinnhold Gå til søk
Framsida > Skip Navigation LinksTema > Tekniske tenester > Drift og anlegg > Veg og trafikk
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Veg og trafikk

Vestnes kommune har ca 70 km kommmunale vegar med fast dekke. Berre vegen over Kjersemdalen mot Vaksvika har grusdekke. Denne vegen er og vinterstengd.
Dekke på vegane har etter kvart dårleg forfatning og det trengs store resursar for å få dei opp på eit brukbart nivå.

For å få dei kommunale vegane på eit økonomisk godt driftsnivå må det investerast min 2 mill i fast dekke pr. år framover.
I Statens vegvesen si vegbok er vegklassane for kommunale vegar oppsett. Mange av vegane er framleis BK 6 med 6 tonns akseltrykk. Dette med bakgrunn i at fleire bruer ikkje er bereevneberekna.

Ved tilknytning av ny veg mot kommunal veg må det søkjast om avkjørsleløyve.

Gate- og veglys er Vestnes kommune sitt ansvar. Nordvestnett a/s har ansvar for vedlikehaldet.
Feil skal meldast direkte til Nordvestnett A/S på tlf. 71 18 84 00.

Feil og skade ved vatn, avløp og vegar:
Sentralbordet tar i mot og formidlar vidare alle meldingar om feil og skade på avløp, vegar og andre kommunale anlegg i opningstida 09.00 - 15.00
Tlf. 71 18 40 00.
Utanom denne tida skal feilmeldinga gå til tlf. 91 86 57 25.Artikkel - info 
Sist endret 24.06.2011 Norunn Bj. Håker
Opprettet 13.09.2007 Redaktør Redaktør
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Artikkel 

KOMMUNEINFO:

Vestnes kommune
Rådhuset, 6390 Vestnes
E-post
Servicekontoret:
Opningstid: 09:00 - 15:00
Org.nr.: 939 901 965
Telefon: 71 18 40 00
Tema - rediger 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 

Tips / del