Gå til hovedinnhold Gå til søk
Framsida > Skip Navigation LinksTema > Helse
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Helse

Under tema Helse vil du finne informasjon om dei helsetenestene som vert gitt i Vestnes kommune.

Lege/kommunelege 1 er medisinsk fagleg rådgjevande og tilsett av Vestnes kommune og denne personen skal vere kommunen sin rådgjevar i alle spørsmål som vedkjem helsetilhøva til kommunen sine innbyggarar.

Kommunelege 1 har ein sentral rolle i det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen. Dette omfattar:
  Epidemiologisk arbeid
  Kommunen er pålagt å ha oversikt over helsetilstanden blant innbyggarar. Dette gjeld både fysisk og psykisk helse.

  Førebyggande medisin - sosialmedisin og medisinsk sosiologi
  På bakgrunn av kunnskapen om innbyggarane sin helsetilstand skal kommunen kartleggje tilhøve som kan verka ugunstig på helsetilstanden og da del i planlegginga og
  tilrettelegging av førebyggande tiltak. I dette ligg planlegging og drift av helsestasjon, skulehelsetenesta, eldreomsorg og generell helseopplysning.
  Forstå og foreslå tiltak som forklarer og betrar tilhøvet mellom innbyggarar og helsetenesta i kommunen.

  Miljøretta helsevern'
  Ha kunnskap om og vurdere biologiske, fysiske, kjemiske og sosiale risikofaktorer i miljøet. Det føreset oppfølging av tilhøve som verkar på miljøet med systematisk
  og regelmessig tilsyn med verksemder og tilhøve som kan tenkjast å påverke miljøet.

  Helseplanlegging administrasjon
  Ta del i planlegging av helsetenesta i kommunen. Dette gjeld i alle dei aspekta som Kommunehelsetenestelova nemner som ein del av den helsetenesta som
  kommunen plikter å ha.
  Vere rådgjevar overfor andre kommunale etater i planarbeidet når dette kan påverka miljøet slik at det kan påverke folks helse.
  Ta del i kommunal sakshandsaming i saker som vedkjem folks helse i vid forstand.
  Kommunlege 1 skal ha tilsynsfunksjon i høve anna helsepersonell som arbeider i kommunen.


  Artikkel - info 
  Sist endret 07.11.2012 Hilde Rekdal
  Opprettet 12.09.2007 Redaktør Redaktør
  Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
  Artikkel 

  KOMMUNEINFO:

  Vestnes kommune
  Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
  E-post
  Servicekontoret:
  Opningstid: 09:00 - 15:00
  Org.nr.: 939 901 965
  Telefon: 71 18 40 00
  Tema - rediger 
  Fri tekst [2] 

  Fri tekst [1] 

  Tips / del