Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Ledige lokaler for off. godkjent fotterapeut

Kommunevåpen Vestnes kommuneVed Aktivitetssenteret i Helland sentrum på Vestnes vil vi frå våren 2018 ha ledige lokaler for utleige til offentleg godkjend fotterapeut. Lokala har eit nettoareal på 57 kvm.
Med tilgang til fellesareal som personal- og publikumstoalett, venterom, garderobe, pauserom mm., har leigeobjektet eit samla areal på 93 kvm.

Lokala ligg i byggets første etasje og ligg i umiddelbar nærleik til mellom anna rådhuset, sjukeheim og det nye helse- og velferdsbygget som er planlagd ferdigstilt i 2021.

Lokala har heilt sidan bygget var nytt i 2004 blitt brukt av kommunen sin fotterapeut. Noverande kundemasse er slik sett godt innarbeidd. Lokala inneheld resepsjonsområde, kontor, 2 behandlingsrom og eige rom for utstyr, forbr. materiell, vaskemaskin mm.

For nærmare opplysningar ta kontakt med:

Vestnes kommune v/eigedomsdrift
Øystein Hole
tlf. 941 46 273
e-post:
oystein.hole@vestnes.kommune.no

Info 
Sist endret 09.02.2018 Redaktør Redaktør
Opprettet 09.02.2018 Redaktør Redaktør
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del