Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Forespørsel om tilbud på bedriftshelseteneste - Vestnes kommune

Kommunevåpen Vestnes kommuneVestnes kommune sin rammeavtale med eksisterende bedriftshelsetjeneste opphører i løpet av februar dette år. Kommunen skal nå gjennomføre en ny anskaffelse, og vi vil med dette be om tilbud på rammeavtale om bedriftshelsetjenester.

Avtalen ønskes inngått for to år, med mulighet til å forlengelse med ytterligere ett år. Vi viser ellers til vedlagt konkurransegrunnlag der anskaffelsen er nærmere beskrevet, og vedlagt prismatrise.

Lenker til dokumentene i saken ligger til høyre på denne siden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Mona Janne Johansen,
Einingsleiar
Eining for eigedomsdrift
Vestnes kommune

Mona.Johansen@vestnes.kommune.no


Info 
Sist endret 04.01.2018 Redaktør Redaktør
Opprettet 03.01.2018 Mona-Kristin Lungård
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Anna informasjon 
Tips / del