Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Postliste

Postlista inneheld ei oversikt over post sendt til og frå kommunen.
Vi gjer merksam på at arkivdelar med personinnhald som f.eks. elev og personal, som er ein del av sak/arkiv systemet, ikkje er med på journalen. Ønskjer du innsyn i desse journalane kontakt Vestnes kommune v/postmottak.

Vestnes kommune sin offentlege journal inneheld inngåande og utgåande dokument. Postlista er tilgjengeleg 1 dag etter postføring.

Sjå postliste eInnsyn:

Postliste innsyn_ ny


Innsyn
Hovudregelen i offentleglova er at alle saksdokument i forvaltninga er offentlege dersom det ikkje er gjort unnatak som er heimla i lov. Sjølv om eit dokument kan haldast unna offentleggjering, skal forvaltninga vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjerast kjent heilt eller delvis (meirinnsyn).
Det er ikkje noko krav om at den som ber om innsyn må ha sakleg interesse. Innsynskravet må likevel vere knytt til ei bestemt sak.

Offentleglova seier at alle dokument som er offentlege skal vere ope for alle. Dette er for å styrkje informasjons- og ytringsfridom, demokratisk deltaking og rettstryggleik.

Offentleglova seier at forvaltninga sine saksdokument er offentleg så langt det ikkje er gjort unntak i lov eller i medhald av lov.
Klage på avslag om innsyn er heimla i § 32 i offentleglova.

Offentleglova
Forskrift om offentleglova
Forvaltingslova
Personopplysningslova
Justisdepartemenets rettleiar til offentleglova

Artikkel - info 
Sist endret 24.11.2017 Reidun Bjølverud
Opprettet 27.02.2014 Reidun Bjølverud
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Artikkel 

KOMMUNEINFO:

Vestnes kommune
Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
E-post
Servicekontoret:
Opningstid: 09:00 - 15:00
Org.nr.: 939 901 965
Telefon: 71 18 40 00
Tema - rediger 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 

Tips / del